ข้อมูลและสถิติสถิติจำนวนการใช้หนังสือประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 129 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 121 ครั้ง
มีนาคม 112 ครั้ง
เมษายน 113 ครั้ง
พฤษภาคม 100 ครั้ง
มิถุนายน 96 ครั้ง
กรกฎาคม 97 ครั้ง
สิงหาคม 93 ครั้ง
กันยายน 87 ครั้ง
ตุลาคม 97 ครั้ง
พฤศจิกายน 58 ครั้ง
ธันวาคม 63 ครั้ง