ข้อมูลและสถิติสถิติการขอใช้บริการห้องประชุมของสำนักวิทยบริการฯประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 66 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 39 ครั้ง
มีนาคม 29 ครั้ง
เมษายน 34 ครั้ง
พฤษภาคม 24 ครั้ง
มิถุนายน 15 ครั้ง
กรกฎาคม 11 ครั้ง
สิงหาคม 4 ครั้ง