บริการฐานข้อมูลออนไลน์ห้องสมุด

ฐานข้อมูล IG Library

ฐานข้อมูล 2ebook

ฐานข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฐานข้อมูล มติชน Library

ฐานข้อมูล eBook Nursing Collection

ครอบคลุมสาขาวิชา การพยาบาล สหเวชศาสตร์ ที่รวบรวมจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company

User : pbru
Password : library@2566

ฐานข้อมูล CINAHL Complete

ตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ
(ดูวีดีโอการเข้าใช้งาน)

User ID : pbru
Password : library@2566