คำถามที่พบบ่อย

การเข้าใช้บริการ

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการ และปิดบริการกีโมง?

ห้องสมุดเปิดให้บริการทุก
     วันวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.
     วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
     ** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการและยืมหนังสือได้หรือไหม?

การเข้าใช้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดต้องแลกบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรบุคคลภายนอก ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
หากต้องการยืมหนังสือ โปรดสมัครสมาชิกห้องสมุดประเภทรายปี ดังนี้
เวลารับสมัครสมาชิกรายปี
     1. จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.
     2. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.30 น.

อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปีและค่าประกันความเสียหาย
     1. ศิษย์เก่า ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี
     2. บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียม 500/ปี
เอกสารในการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างประเทศ)

ต้องการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ทำได้ที่ไหน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

ติดต่อทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

หลักฐาน
     1. นักเรียน/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา
     2. อาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้บัตรพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     3. บุคคลภายนอก ใช้บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

ทำบัตรสมาชิกห้องสมุดหาย ต้องทำอย่างไร?

ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน หรือติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 เพื่อขอทำบัตรใหม่ (แบบฟอร์มขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด) โดยต้องชำระค่าทำบัตรใหม่เป็นเงิน 15 บาท

การเข้าใช้ WiFi ภายในห้องสมุด ใช้ได้โดยวิธีใด?

ช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสำนักวิทยบริการฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมต่อ Wifi ชื่อ PBRU-Wifi


บริการของห้องสมุด

ห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง?

สามารถค้นหาบริการของห้องสมุดได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/service/

ทำของหายหรือเก็บของได้ภายในห้องสมุด ต้องทำอย่างไร?

ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

ต้องการขอใช้ห้องหรือพื้นที่ในห้องสมุดต้องทำอย่างไร?

สามารถจองขอใช้ห้องได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-room/

ต้องการขอใช้บริการ การเรียน-การสอน ของห้องสมุดต้องทำอย่างไร?

สามารถจองขอใช้บริการได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-service/


การค้นหาข้อมูล

จะสืบค้นหนังสือ/ทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดต้องทำอย่างไร?

สามารถสืบค้นหนังสือ/ทรัพยากรสารนิเทศ ได้ที่ >>สืบค้นหนังสือ<<

หากหาหนังสือที่ชั้นไม่พบต้องทำอย่างไร?

ติดต่อจุดบริการ Customer Caer อาคารห้องสมุด(บรรณราชนครินทร์) ชั้น 1


คำถามทั่วไป

ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดต้องทำอย่างไร?

โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หรือโทร. 032-708609

ต้องการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อจัดหาต้องทำอย่างไร?

ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำรายชื่อหนังสือ วารสาร เพื่อเสนอให้สำนักวิทยบริการฯ จัดซื้อ เพื่อให้บริการได้ซึ่งช่องทางการแนะนำ สามารถแนะนำได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
     1. แนะนำได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://arit.pbru.ac.th/ เลือกสนทนากับเจ้าหน้าที่
     2. แนะนำผ่านทางอีเมล library_office@mail.pbru.ac.th
     3. แนะนำผ่านทางเพจ Facebook www.facebook.com/LibArit
     4. กรอกแบบฟอร์มเสนอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 1

การยืม-คืน-ต่ออายุ หนังสือ

ยืม-คืน หนังสือต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

ท่านที่ต้องการยืมหนังสือ ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น และต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำรายการยืมหนังสือของสมุดทุกครั้ง

ต้องการยืมหนังสือต่อ (Renew) ต้องทำอย่างไร?

ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการยืมของตนเองได้ 2 วิธี ดังนี้
     1. ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการยืม – คืน ชั้น 1 One Stop Service
     2. สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมด้วยตนเองจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX มีวิธีการดังนี้ เข้าเว็บไซด์สำนักฯ URL : arit.pbru.ac.th แล้วคลิกที่ OPAC Search หรือ URL : http://book.pbru.ac.th ไปที่ ยืมต่อด้วยตนเอง ทำการ Login พิมพ์ Username : Password ของผู้ใช้บริการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Login คลิก เมนู “Checked out Item” จะปรากฏข้อมูลรายการยืมของผู้ใช้บริการ คลิก Renew หลังรายการที่ต้องการยืมต่อ จะปรากฏ วันกำหนดส่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามสิทธิ์การยืม เพิ่มจากเดิม 14 วัน นั้นหมายถึง ยืมต่อได้สำเร็จ โดยสังเกตว่าระบบจะแสดงคำว่า “การทำงานเสร็จสมบูรณ์”

การคืนหนังสือ ต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

การคืนหนังสือช่วงห้องสมุดปิดต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาด้านหน้าห้องสมุด ก่อนถึงกำหนดส่งคืน

ยืมหนังสือได้กี่เล่มและกำหนดส่งคืนภายในกี่วัน?

นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     หนังสือทั่วไป ยืมได้ 5 เล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 14 วัน
     วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 5 เล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 7 วัน

อาจารย์ มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     หนังสือทั่วไป ยืมได้ 20 เล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 60 วัน
     วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 5 เล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 7 วัน

บุคคลภายนอก
     หนังสือทั่วไป ยืมได้ 5 เล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 14 วัน

ค่าปรับหนังสือวันละเท่าไหร่? และวันเสาร์-อาทิตย์คิดค่าปรับหรือไหม?

คิดค่าปรับหนังสือ วันละ 5 บาท / เล่ม / วัน
**ยกเว้นวันที่กำหนดคืนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่มหาวิทยาลัยประกาศปิด ค่ะ

ต้องการจองหนังสือ/ทรัพยากร ที่มีคนยืมไปต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถจองหนังสือได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบสมาชิกของห้องสมุด

ช่วงปิดเทอมสามารถยืมหนังสือได้หรือไม่?

ยืมหนังสือได้ตามปกติ ในเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ

ต้องการยืมหนังสือจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น ต้องทำอย่างไร?

โปรดติดต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หรือ ติดต่อ คุณธนพร ถมเสาร โทร.092-3495353

หนังสืออ้างอิงยืมออกได้หรือไม่?

หนังสืออ้างอิงไม่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

หากทำหนังสือหายต้องทำอย่างไร?

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หรือ ติดต่อ คุณธนพร ถมเสาร โทร.092-3495353


การค้นหาข้อมูล วิจัย/วิทยานิพนธ์

บทความที่เกี่ยวกับงานวิจัยและบทความวิชาการ อยู่ชั้นไหน?

อาคารห้องสมุด(บรรณราชนครินทร์) ชั้น 5

ต้องการคำแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากนอกมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร?

อาคารห้องสมุด(บรรณราชนครินทร์) ชั้น 1 จุดบริการ Customer Caer

ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ทั่วโลก พร้อมไฟล์เอกสารฉบับเต็มฟรี ค้นหาได้ที่ไหน?

สามารถค้นหาได้ที่ ProQuest Ebook Central


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy