บริการสร้าง QR-Code

ขอใช้บริการได้ที่
 https://arit.pbru.ac.th/qrcode/

 

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน

1. กรอกลิงก์ URL ที่ต้องการสร้าง QR-Code
2. กดปุ่ม ดำเนินการสร้าง QR-Code
3. Copy หรือ บันทึกรูปภาพ QR-Code ไปใช้งาน