บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด

เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน

EBSCO e-Book Sharing 

         บริการสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้ ทาง http://arit.pbru.ac.th  เลือกการสืบค้น One Search สืบค้นข้อมูลผ่านกล่อง EDS Phetchaburi Rajabhat University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธนพร ถมเสาร งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1


*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
032-708609 เบอร์ภายใน 2003
คุณธนพร ถมเสาร (092-3495353)
คุณดาวเรือง ขมแก้ว (096-9360637)
Email: library_office@mail.pbru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/LibArit
ID Line : @944jtkcpj

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th