ขอใช้บริการวิชาการ

ขอใช้บริการได้ที่
https://arit.pbru.ac.th/book-service/

 

 

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน
          บริการขอใช้บริการการเรียนการสอน คือ ระบบขอรับบริการทางด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น การขอบริการถ่ายวีดีโอเพื่อประกอบการเรียนการสอน การขอบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน การขอบริการถ่ายวีดีโอเพื่องานวิชาการ หรือการขอใช้บริการโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) ของสำนักวิทยบริการ ฯ เป็นต้น
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
         1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในแบบฟอร์มขอรับบริการศูนย์นวัตกรรมทางการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-service/
         2. รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในส่วนงานของศูนย์นวัตกรรมทางการเรียนรู้
         3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการ ตามช่องทางติดต่อที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอรับบริการ
         3. ดำเนินการกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
         4. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการนวัตกรรมการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทางลิงก์ที่ระบบส่งให้ทางอีเมล หรือ  https://bit.ly/3cWwQ0m

 

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
E-mail :  library_office@mail.pbru.ac.th
Facebook : ค้นหา @LibArit หรือ https://www.facebook.com/LibArit
Line : ค้นหาเพื่อน @944tkcpj หรือ https://lin.ee/e5dxaa3
Tel : 032-708609 คุณวิวัฒน์ เพิ่มสุข