หลักสูตรระยะสั้น

           แหล่งเรียนรู้แห่งอนาคต หักสูตรระยะสั้น (SHORT COURSE HYBRID) หรือเว็บไซต์ https://arit.pbru.ac.th/learning/ คือแพรตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ ON SITE และ ON LINE รวมไปถึงการเรียนทดสอบความรู้แบบออนไลน์ (e-learning) และการทดสอบความรู้ TOEIC  ไว้ในที่เดียวกัน พร้อมรับเกียติบัตรเพื่อเป็นการยืนยันการผ่านหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงยังสามารถเรียกดูข้อมูลการลงทะเบียนและคะแนนการเรียนย้อนหลังได้

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/learning/

โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

    1. การลงทะเบียนหลักสูตรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
          1. สมัครสมาชิกของระบบ  สมัครสมาชิก
          2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ  เข้าสู่ระบบ
          3. คลิ๊กปุ่ม "ลงทะเบียน"

    2. การลงทะเบียนหลักสูตรแบบมีค่าใช้จ่าย
          1. สมัครสมาชิกของระบบ  สมัครสมาชิก
          2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ  เข้าสู่ระบบ
          3. คลิ๊กปุ่ม "ลงทะเบียน"
          4. ชำระค่าลงทะเบียน
          5. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ใช้สามารถดูรายการหลักสูตรที่ลงทะเบียน ได้ดังนี้
          1. เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
          2. เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว
          3. ดูที่หัวข้อ รายการที่ลงทะเบียน